Ktu Sa 9

Kauno Technologijos Universiteto - Statybos ir architektūros fakulteto - Sa 9 grupės darbai

 

Mokslo šakos pavadinimas:
 
Anglų kalba ir literatūra
 
Studijų programa:
 
Bakalauro
 
Pavadinimas:
 
Kompensacinis kalbos kursas 2 (anglų kalba)
 
Pavadinimas anglų k.:
 
Remedial Course 2 (English)
 
Aukštoji mokykla:
 
Kauno technologijos universitetas
 
Anotacija:
 
Įgyjama žinių apie akademinio ir mokslinio/techninio teksto ypatumus. Išmokstama atpažinti terminus ir dirbti su specialiais žodynais bei parašyti akademinį esė. Pasirengiama kursui „Anglų kalba (C1 lygiu)“.
 
Anotacija anglų k.:
 
Students are provided knowledge to identify peculiarities of the academic and scientific/technical language and recognize terms. They are taught to make use of specific references/dictionaries and write an academic essay. Students are prepared for the course "English Language (Level C1)".
 
Tikslai ir uždaviniai:
 
Įgyti žinių apie akademinės ir mokslo bei technikos kalbos ypatumus. Išugdyti praktinius akademinio rašymo gebėjimus. Pasirengti kursui "Anglų kalba (C1 lygiu) ".