Ktu Sa 9

Kauno Technologijos Universiteto - Statybos ir architektūros fakulteto - Sa 9 grupės darbai

 

Mokslo šakos pavadinimas:
 
Architektūra, interjero projektavimas
 
Studijų programa:
 
Bakalauro
 
Pavadinimas:
 
Architektūrinis kompiuterinis projektavimas
 
Pavadinimas anglų k.:
 
Computer Aided Architectural Design
 
Aukštoji mokykla:
 
Kauno technologijos universitetas
 
Anotacija:
 
Įgyjama žinių apie CAAD techninę ir programinę įrangą, klasikinių dvimačių ir trimačių vielinių, paviršinių, tūrinių CAD objektų savybes ir jų taikymą. Įsisavinama blokų ir sluoksnių technikos, brėžinių dokumentavimo metodai, erdvinio modeliavimo metodai architektūriniame projektavime. Gebama taikyti kompiuterinės grafikos metodus automatizuotame architektūriniame projektavime (CAAD). Gebama modeliuoti architektūrines erdvines formas, formuoti įvairių formų angas, spręsti erdvinių objektų sankirtos uždavinius, valdyti dinaminio vaizdo priemones, komponuoti lapą, valdyti brėžinio mastelį.
 
Anotacija anglų k.:
 
The knowledge about the hardware and software, the properties of classical 2D and 3D wireframe, surface, solid CAD objects is provided. The students learn about blocks and layering technics , documentation of the drawings, methods of 3D modelling in architectural design. The students learn how to use the methods of computer graphics in computer aided architectural design (CAAD). They learn how to model the architectural 3D forms, generate the openings of various shapes, solve the problems of spatial intersections, manage the tools of dynamic view, create the layouts and manage the scales of projections.
 
Tikslai ir uždaviniai:
 
Įsisavinti šiuolaikinių kompiuterinio projektavimo sistemų funkcionavimo principus, struktūrą,darbo metodus ir technologijų ypatumus. Išmokti taikyti dvimatės kompiuterinės grafikos metodus.