Ktu Sa 9

Kauno Technologijos Universiteto - Statybos ir architektūros fakulteto - Sa 9 grupės darbai

 

Mokslo šakos pavadinimas:
 
Skulptūra ir architektūra
 
Studijų programa:
 
Bakalauro
 
Aukštoji mokykla:
 
Kauno technologijos universitetas
 
Anotacija:
 
Suteikiamos žinios apie tūrių kompozicijas, tūrinės geometrinės formos savybes. Išmokoma kurti frontalines plokštumines kompozicijas ir jas transformuoti į reljefą. Įgyjami gebėjimai modeliuoti tūrines formas, jų tarpusavio jungtis, kurti abstrakčias maketines kompozicijas, susipažįstama su architektūrinio modelio sąvoka.
 
Anotacija anglų k.:
 
Knowledge about volumetric composition and the properties of geometrical and spatial form are given. Skill to create the frontal plane surface compositions and to transform it into relief is trained. Concept of architectural model is introduced. Skill to construct and model spatial forms, to connect these forms and to create the abstract composition models is given.
 
Tikslai ir uždaviniai:
 
Suteikti žinių apie maketavimo specifiką, lavinti maketavimo įgūdžius, architektūrinio mastelio suvokimą. Specifiniai tikslai - praplėsti kūrybinę erdvinę vaizduotę, suteikti žinių apie tūrius ir jų jungtis erdvėje.