Ktu Sa 9

Kauno Technologijos Universiteto - Statybos ir architektūros fakulteto - Sa 9 grupės darbai

 

Mokslo šakos pavadinimas:
 
Architektūrinis projektavimas
 
Studijų programa:
 
Bakalauro
 
Aukštoji mokykla:
 
Kauno technologijos universitetas
 
Anotacija:
 
Išmokoma projektuoti polifunkcinės paskirties visuomeninius pastatus, komponuoti įvairaus aukštingumo tūrius, derinti skirtingas konstrukcines schemas, ugdomi gebėjimai taikyti jas miestų statybos praktikoje. Įsisavinama interjero erdvės estetiniai sprendimai, atsižvelgiant į ergonomikos reikalavimus.
 
Anotacija anglų k.:
 
Provided knowledge to design public building. Spatial composition of different higies volum, combination of different schemes of construction. Form abilities to use it in practice of town construction practice. Choosen space interior solution, make attention to ergonomic requirements.
 
Tikslai ir uždaviniai:
 
Įgyti nuodugnias žinias apie polifunkcinės paskirties visuomeninių pastatų tipologiją, projektavimo reglamentus, normas, erdvinę, architektūrinę-planinę sandarą, suprasti konstrukcinę struktūrą. Specifiniai tikslai: įsisavinti visuomeninių pastatų projektavimo metodus, suvokti funkcines-technologines schemas, sužinoti visuomeninių pastatų bei jų kompleksų ir teritorijų planavimo ir pastatų architektūrinės koncepcijos paieškos principus.