Ktu Sa 9

Kauno Technologijos Universiteto - Statybos ir architektūros fakulteto - Sa 9 grupės darbai

Mokslo šakos pavadinimas:
 
Civilinė inžinerija, hidraulinė inžinerija, jūrų technologija, geotechnika
 
Studijų programa:
 
Bakalauro
 
Pavadinimas:
 
Statinių inžinerinės sistemos
 
Pavadinimas anglų k.:
 
Engineering Systems of Buildings
 
Aukštoji mokykla:
 
Kauno technologijos universitetas
 
Anotacija:
 
Įgijama žinių apie statinių ir teritorijų inžinerines sistemas, jų paskirtį ir funkcijas, normatyvinius reikalavimus. Gebama parinkti optimalias šildymo, šilumos tiekimo, vėdinimo, dujotiekio, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų sistemas, suprojektuoti ir sukomplektuoti šioms sistemoms reikiamus įrengimus. Įgijama žinių apie teritorijų inžinerinių sistemų projektavimo ypatumus, pagrindinius normatyvinius reikalavimus, naudojamą įrangą ir jos funkcionavimą
 
Anotacija anglų k.:
 
The knowledge about engineering systems of the building and surrounding, their destination and functions, also standard requirements are obtained. The ability to select optimal type and structure of heat, gas and water supply, also sewerage nets and systems, to design and complete all elements of the systems is developed. Information about peculiarities of outdoors engineering systems designing, the main normative requirements, used equipment and functions of them is accumulated and reclaimed.
 
Tikslai ir uždaviniai:
 
Įgyti žinių apie šildymo, vėdinimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros tinklų ir kitas statinio ir lauko inžinerines sistemas, suprasti sistemų principines schemas, pagrindinius įrengimus ir projektavimo principus.
 
Koordinuojantis dėstytojas: lekt. G. Andriukaitienė