Ktu Sa 9

Kauno Technologijos Universiteto - Statybos ir architektūros fakulteto - Sa 9 grupės darbai

Mokslo šakos pavadinimas:
 
Teisės mokslai
 
Studijų programa:
 
Bakalauro
 
Pavadinimas:
 
Statybos teisės pagrindai
 
Pavadinimas anglų k.:
 
Fundamentals of Construction Law
 
Aukštoji mokykla:
 
Kauno technologijos universitetas
 
Būtinas pasirengimas:
 
Vadybos pagrindai, Statybinės medžiagos, Statybos technologija, Statybos organizavimas
 
Anotacija:
 
Įgyjamos statybos teisės pagrindų žinios. Gebama naudotis statybos teisinę bazę. Įsisavinamos žinios apie pagrindinių statybos dalyvių teisės ir pareigos. Gebama parinkti statinių vietas ir apribojimus, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu ir kt. teisės aktais. Įgyjami gebėjimai sudaryti nacionalinę ir tarptautinę rangos sutartį, žinoti darbų vadovo, techninio prižiūrėtojo ir kt. statybos dalyvių teises ir pareigas. Įsisavinami pagrindiniai sąlygų sąvado rengimo, projektavimo, statinių pripažinimo tinkamais naudoti reikalavimai.
 
Anotacija anglų k.:
 
To take knowledge about the fundamentals of Construction Law; the participants of the construction, their duties and rights; substantive requirements for establishing of a set of design conditions; expert examination of design documentation and construction works; acceptance of completed construction works as fit for use. Students acquire the abilities to analyze and practice the construction law base; to define construction territories and protected areas by the Law on Territorial Planning and other legal acts; to prepare national and international construction contracts; to describe the duties and rights of manager of design, manager of construction works, technical supervisor.
 
Tikslai ir uždaviniai:
 
Įgyti žinias apie LR veikiančius įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybos, projektavimo, valstybės priežiūros ir kt. veiklą.