Ktu Sa 9

Kauno Technologijos Universiteto - Statybos ir architektūros fakulteto - Sa 9 grupės darbai

 

Mokslo šakos pavadinimas:
 
Meno istorija
 
Studijų programa:
 
Bakalauro
 
Pavadinimas:
 
Urbanistikos istorija
 
Pavadinimas anglų k.:
 
History of Urban Planning
 
Aukštoji mokykla:
 
Kauno technologijos universitetas
 
Būtinas pasirengimas:
 
Architektūros ir dailės istorija, kultūros paveldas
 
Anotacija:
 
Suteikiama žinių apie miestų kilmę ir raida pasaulyje ir Lietuvoje nuo seniausių laikų iki XXI a. pr. Išmokoma suprasti miesto raidą ir urbanistinės minties evoliuciją įtakojančius kultūros reiškiniius.
 
Anotacija anglų k.:
 
Knowledge about the origin and the evolution of the city since the ancient times until the 21st century is granted. Students are instructed to understand the cultural key forces in the evolution of the city and its planning ideas.